Ana Sayfa Sitemap
Anasayfa Ürünler Kurumsal Duyurular İletişim
Tera Sağlık Ürün Detayı - G-VIR

G-VIR

Medikal / Tera Sağlık
Biyosit bariyerli cerrahi eldiven

 

 

Kirli bir iğne ile karşılaştığında G-VIR Eldiven reaksiyonu sizce ne olur?

 

 

 Dış tabakanın iğne ile teması

Baskı altında kalan dezenfektan damlacıkları birleşerek baskıya maruz kalan bölgeye hücum eder.

  

 Eldivenin delinmesi

Delinen bölgede biriken dezenfektanın mekanik hareketi ile iğne ucu kaplanarak dezenfektanajanın biyolojik aktivasyonu gerçekleşir.

 

İğnenin cilt ile teması

Dezenfektanın aktif yayılımı ve anlık etkisi sayesinde HIV, HBS, HCV, ve tüm riskli vakalarda viral kontaminasyon engellenir.

     

ENFEKSİYONUN GERÇEK RİSKİ

     

HIV, HCV, HBV ve yirmibeşin üzerinde farklı ajan kan ve kan ürünleri ile perkütan kaza sonucu hastane personeline bulaşmaktadır. Enjektörler, sütur iğneleri, bistüriler, makaslar, cerrahi aletler bu bulaşmadaki en önemli etkenlerdir.

     

Cerrahi Personel Başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben, HBV, HCV ve HIV, viruslarına bağlı enfeksiyonlara yakalanma açısından önemli riske sahiptir.

     

Toplumda bu patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların giderek artışına bağlı olarak sağlık çalışanlarının bu hastalıklarla karşılaşma riskleri de artmaktadır. (Bugün Tüm dünyada 350 milyondan fazla Kronik HBV,300 milyondan fazla insanın da HCV ile infekte olduğu ileri sürülmektedir. Resmi veriler göre ülkemizde yılda ortalama 30-35 bin civarında viral hepatit olgusu bildirilmektedir.)

     

Cerrahi girişimler sırasında keskin cisimlerle yaralanma oranı %1.3-15.4, mukokütanöz kan teması ise %6.4 - 50.4 arasında bildirilmektedir. Tüm perkutan yaralanmaların %95´i iğne batması, %3.6´sı bisturiyle kesi sonucu meydana gelmektedir. Enfekte hastanın kanıyla bir kez perkutan yoldan karşı karşıya kalış sonrası HBV, HCV ve HIV bulaşma riski, sırasıyla %6-30, %3.5-10 ve %0.18-0.46 arasında değişmektedir.

     

ABD de mesleksel kaza sonucu gelişen HIV infeksiyonlarının % 85 i perkütan yaralanma sonucu geliştiği tespit edilmiştir.

     

Perkütan yaralanmalar sonucu hastalıkların bulaşma mekanizması bugüne kadar tam anlamayla tanımlanamamış ve anlaşılamamıştır. Ancak iğne diyametresi, yaranın derinliği ve taşıyıcı hastadan virus geçme oranı gibi etmenler hastalığın bulaşma riskinde etkili olmaktadır.

     

Riskli vakalarda çift eldiven kullanmak sanıldığı kadar güvenilir bir yöntem değildir. Yapılan araştırmalar mukoza teması sonrasında lateks eldivenlerde mikro perfarasyonlar olduğunu göstermiştir. (Lateks eldivenlerdeki gizli perfarasyon oran ı ilkdakikalarda % 1 seviyesinde iken

iki saati geçenişlemlerde bu oran %23 e kadar çıkabilmektedir.)

     

G-VIR ELDİVENLERİ

 

 

 

     

Riskli müdahalelerde oluşabilecek viral kontaminasyon riskini engellemek amacıyla on yılı aşkın zorlu bir tasarım ve üretim sürecinin ardından sizleri gerçek bir teknoloji ürünü ile buluşturuyor.

     

AKTİF DEZENFEKTAN KORUMA

     

ZORLU TASARIM SÜRECİ G-VIR(virus glove)

     

Cerrahi müdahalelerde yüksek risk teşkil eden iğne kullanımı, cerrahi görüş dışındaki elle temas durumlarında ve uzun süren kanamalı işlemlerde oluşabilecek viral kontaminasyon ve biyolojik sıvı temasını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

     

GVIR eldivenleri; mekanik ve kimyasal açıdan dayanıklı dış tabaka, içinde dezenfektan bileşiğinin bulunduğu orta tabaka ve rahat kullanım sağlayan iç tabaka olmak üzere 3 tabaka halinde “THERMOPLASTİK ELASTOMER” den Üretilmiştir

     

Orta tabaka da bulunan dezenfektan ajanlar yüzey grefti, bağlama inkorporasyon, dispersiyon, emilsiyon gibi çok yüksek teknolojiler kullanılarak orta tabaka ya dahil edilmiştir.

     

DEZENFEKTAN AJANIN SEÇİMİ

     

Dezenfektan ajan bileşiği seçilirken ANLIK ETKİ, STABİLİTE VE BİYOLOJİK UYGUNLUK Kriterleri biraraya getirilmiştir.

     

Orta Tabakada 300 milyon mikro kapsül DİDESİL DİMETİL AMONYUM KLORİT, BENZALKONYUM KLORİT VE AMONYUM KLORİT Bileşiği hedeflenen anlık temas süresinde optimal performans sağlar.

     

MEKANİK HAREKET

     

Tıpkı kabuğu kesildiğinde sıvıyı barındıran yağ bezelerinin çıktığı portakal kabuğu gibi optimum düzeyde dezenfektan kırılma noktasına hücum ederek delinmiş bölgeyi kapatır.

     

BİYOLOJİK HAREKET

     

Viral zarf üzerinde etkili olan fiziksel ve kimyasal inaktivasyon mekanizmasına sahip olan BİYOSİD ile birkaç milisaniyede İnaktivasyon sağlanır.

     

Carrahi eldivenlerde alışılmış lateksin porozitesi birçok problemi de beraberinde getirerek, Ameliyat sırasında cerrahın biyolojik sıvılara temas etme oranını arttırmaktadır. G-vir eldivenlerinin yapısının ve bileşenlerinin yüzde yüz su geçirmez olduğu ispatlanmıştır,Lateks eldivenlerde ise bu durum söz konusu değildir.

     

İnvitro ve İnvivo testler ile geçerlliği ispatlanmıştır.

     

Sitotoksite, akut sistemik toksite ,sensizitasyon ve cilt iritasyon testleri yapılmıştır. Fiziksel uygunluk,insan üzerinde klinik araştırması, mikroorganizma popülasyon ölçümü, sterilizasyonda mikroorganizma popülasyon ölçümleri,sistemik toksik etki,iritasyon yüksek duyarlılık testleri yapılarak belgelendirilmiştir.

Ürünlerimiz
SUREVENT Ventilator
B.I.G.™ Bone Injectio
Medisize Hygrovent Gold Standart
G-VIR
EMMA™ Emergency Capnometer
Ethox CORP. Disposable Mide Yıkama Seti
Duyurular
Yeni Web Sayfası Yayına Girdi
Partnerlerimiz
Tera Sağlık
© 2012 Tera Sağlık. Bütün Hakları Saklıdır. Powered by gallaxdesign
Anasayfa  İletişim  Site Haritası